Gebruiksrechten

Gebruikersrechten van Opgeleverde Foto’s: Voorwaarden en Beperkingen

Welkom bij de pagina voor gebruikersrechten. Hier vind je essentiële informatie over het gebruik van de foto’s die zijn gemaakt door Tijan Foto- & Videografie. Lees deze gebruikersrechten aandachtig door om te begrijpen onder welke voorwaarden je de foto’s mag gebruiken.

1. Auteursrecht en Eigendom: Alle foto’s die aan jou zijn opgeleverd door Tijan Foto- & Videografie blijven zijn intellectuele eigendom en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht betekent dat de fotograaf exclusieve rechten heeft op het gebruik en de verspreiding van de foto’s.

2. Toegestaan Gebruik: Het gebruik van de opgeleverde foto’s is strikt beperkt tot persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Je mag de foto’s gebruiken voor privégebruik, op sociale media, in je persoonlijke portfolio, en voor niet-commerciële blogs en websites, zolang er geen winstoogmerk mee gemoeid is.

3. Beperkingen: Het is niet toegestaan om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, verkoop, advertenties, promotiemateriaal, of enig ander gebruik dat verband houdt met commerciële activiteiten. Ook is het niet toegestaan om de foto’s te bewerken, aan te passen, of enig ander afgeleid werk te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tijan Foto- & Videografie.

4. Naamsvermelding: Hoewel het geen vereiste is, wordt het altijd gewaardeerd om Tijan Foto- & Videografie te vermelden bij het gebruik van de foto’s. Naamsvermelding zorgt ervoor dat de fotograaf erkenning krijgt voor zijn/haar werk en moedigt hen aan om meer prachtige foto’s te maken.

5. Verdeling en Delen: Het is niet toegestaan om de opgeleverde foto’s te delen, distribueren of door te sturen naar derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Tijan Foto- & Videografie. De foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor jouw persoonlijk gebruik en mogen niet worden gedeeld zonder voorafgaande goedkeuring.

6. Aansprakelijkheid: Tijan Foto- & Videografie is niet aansprakelijk voor enig verkeerd of ongepast gebruik van de opgeleverde foto’s. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de foto’s gebruikt in overeenstemming met deze gebruikersrechten.

7. Aanvullende Vragen en Contact: Als je vragen hebt over het gebruik van de opgeleverde foto’s of als je specifieke verzoeken hebt met betrekking tot het gebruik dat hierboven niet is genoemd, neem dan contact op met Tijan Foto- & Videografie via de contactgegevens die aan jou zijn verstrekt.

Bedankt voor het lezen van de gebruikersrechten van de opgeleverde foto’s door Tijan Foto- & Videografie. We hopen dat je veel plezier beleeft aan het gebruik van de foto’s voor persoonlijke doeleinden en dat je ze met respect en waardering behandelt. Bij vragen staan we graag voor je klaar.

Meer informatie over andere soort voorwaarden is hier beschikbaar